دادگاه طرابلس جلسه بعدی محاکمه «ساعدی قذافی» فرزند سوم دیکتاتور سابق لیبی را به ماه آینده موکول کرد. به گزارش فارس، «ساعدی قذافی» فرزند معمر قذافی امروز (یکشنبه) برای تفهیم اتهام در خصوص قتل بازیکن فوتبال و جنایات دیگر قبل از انقلاب ۲۰۱۱ این کشور در دادگاهی در طرابلس پایتخت لیبی حضور یافت. روزنامه سعودی […]

Read more