طارمی بدون شک آن شب تا ساعت سی دقیقه بامداد در برج میلاد بوده و پس از فرار از حاشیه ها حتی اگر ساعت ۲ بامداد هم خوابیده باشد کمتر از ۴۰ ساعت برای ریکاور و تنظیم خواب زمان دارد.به این شرایط باید سفر به اصفهان و خستگی ناشی از آن را هم اضافه کردخبر […]

Read more