كمبود 130 قلم دارو برطرف شدمسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است. كمبود 130 قلم دارو برطرف شد مسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است.كمبود 130 قلم […]

Read more

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تعرفه خدمات دارویی مسئله دیگری است که با اختیارات قانونی وزیر تعیین و ابلاغ شده است. به گزارش فارس؛‌ رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در مورد حق فنی داروخانه ها گفت:تعرفه حق فنی ابطال شده است و ما هم در این زمینه مشکلی […]

Read more