منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شددادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره فایل صوتی منتشر شده اخیر خبر داد: آن فردی که این کار را انجام داده به دادسرا احضار شده است. منتشرکننده فایل صوتی آیت الله منتظری به دادسرا احضار شد دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره […]

Read more