دادستان تهران: منع حضور خاتمی برای مشاهده تئاتر، اقدام دادستانی ویژه روحانیت بودهشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مدیر کل زندان‌های استان تهران، روسای زندان‌های فشافویه و رجایی‌شهر، قضات ناظر زندان، قضات شعب ویژه محکومان زندانی […]

Read more

واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهرانوزیر کشور به اظهارات دادستان تهران مبنی بر لزوم «اقدامات سرهنگی» در حوزه‌ عفاف و حجاب واکنش نشان داد. واکنش وزیر کشور به «اقدامات سرهنگی» دادستان تهران وزیر کشور به اظهارات دادستان تهران مبنی بر لزوم «اقدامات سرهنگی» در حوزه‌ عفاف و حجاب واکنش نشان داد.واکنش وزیر کشور […]

Read more

دادستان کل کشور: مدیران ما آنقدر فاسد نیستند/بیشتر حقوق‌های نامتعارف، مبانی قانونی دارد که در آن ولنگاری بوددادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند، گفت: البته کار گسترده است ولی در نهایت آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به […]

Read more