افزایش شکایت از همسر به خاطر خیانتیک استاد دانشگاه گفت: بنده 10 سال است که روی موضوع بی وفایی و خیانت همسر کار و تحقیق میدانی می کنم و از نزدیک شاهد این هستم که تعداد مراجعان به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی که از خیانت همسر شکایت دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است. […]

Read more

از آزردگی تان به عنوان وسیله ای برای گرفتن امتیاز از همسرتان و رسیدن به خواسته هایتان خودداری کنید. به گزارش شفا آنلاین، چند سالی بود که به تماس های تلفنی شوهرم مشکوک شده بودم تا اینکه ماه گذشته زمانیکه از اداره به منزل برگشتم متوجه حضور خانمی در خانه شدم. اون روز همسرم خیلی […]

Read more