یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد!سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان برای این کشور دو مدال گرفت؛ یکی برنز و دیگری مدال خوشرنگ طلا. یک ایرانی دو مدال خوشرنگ را از چنگ کشورمان درآورد! سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان برای این کشور دو مدال گرفت؛ یکی برنز و دیگری مدال […]

Read more