به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردممحمد نصرتی بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به دلیل مصدومیت نتوانست فصل گذشته بازی کند و تقریبا فصل را از دست داد. به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم محمد نصرتی بازیکن […]

Read more

تصور فردوسی پور این است که می خواهم 90 را تعطیل کنممدیر سابق شبکه سه گفت: برای فردوسی پور در سال 94 و 95 طراحی و پلانش را تغییر دادم. تصور فردوسی پور این است که می خواهم 90 را تعطیل کنم مدیر سابق شبکه سه گفت: برای فردوسی پور در سال 94 و 95 […]

Read more

شک نکنید خواننده معروفی خواهم شد«شک نکنید، من یک روز خواننده‌ی معروفی خواهم شد» این جمله را یک روز در دبیرستان به هم‌کلاسی‌هایش گفته بود. وقتی 16 ساله شد از بابل به تهران آمد تا برود دنبال هدفش و … شک نکنید خواننده معروفی خواهم شد «شک نکنید، من یک روز خواننده‌ی معروفی خواهم شد» […]

Read more