غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخررئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غرق شدن سه خواهر خردسال در استخر آب کشاورزی یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از […]

Read more

عکسی از رضا قوچان نژاد، همسرش و خواهر همسرش که بازیگر سینماسترضا قوچان نژاد روز گذشته با خواهر یکی از بازیگران سینما وصلت کرد. عکسی از رضا قوچان نژاد، همسرش و خواهر همسرش که بازیگر سینماست رضا قوچان نژاد روز گذشته با خواهر یکی از بازیگران سینما وصلت کرد.عکسی از رضا قوچان نژاد، همسرش و […]

Read more