رییس دفتر رییس جمهوری که به منظور شرکت در اجلاس اقتصاد ایران در لندن به سر می برد از مرکز اسلامی انگلیس بازدید و با حضور در جلسه ای با علماء شیعه مقیم لندن دیدار و گفت وگو کرد. دانلود سریال میهن دانلود

Read more