تصاویر جدید از فاجعه حیات وحش خرم آبادگزارشی در خصوص مرگ یک گوزن زرد باردار در باغ وحش خرم آباد منتشر گردید. تصاویر جدید از فاجعه حیات وحش خرم آباد گزارشی در خصوص مرگ یک گوزن زرد باردار در باغ وحش خرم آباد منتشر گردید.تصاویر جدید از فاجعه حیات وحش خرم آباد خرید بک لینک […]

Read more

خرم: تهدید به دفن کردن ظریف و صالحی در راکتور آب سنگین، خنده‌دارترین اتفاق سال 94 بودسفیر پیشین ایران در سازمان ملل می گوید اینکه عده ای دلواپس دکتر ظریف و صالحی را تهدید کردند در راکتور آب سنگین اراک دفنشان می کنند و رویشان سیمان می ریزند مضحک ترین و خنده دارترین اتفاق سال […]

Read more