غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخررئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غرق شدن سه خواهر خردسال در استخر آب کشاورزی یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از […]

Read more