هاشمی و روحانی و خرازی در اتاق جنگ به گزارش باشگاه خبرنگاران عکس زیر( آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر حسن روحانی) را در اتاق فکر جنگ منتشر کرد. نوشته هاشمی و روحانی و خرازی در اتاق جنگ/عکس اولین بار در خبرداغ پدیدار شد. سایت استخدامی خبرگذاری خوزستان

Read more