انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشتمحمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک می گویم به بچه های خودمان که معرفت خود را نشان دادند. انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت محمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک […]

Read more

جزئیات دعوای معروف خداداد عزیزی با فرهاد مجیدیخداداد عزیزی ملی پوش سابق فوتبال ایران مرد اول تیمی است که با عنوان کلی ستارگان به زمین می رود. جزئیات دعوای معروف خداداد عزیزی با فرهاد مجیدی خداداد عزیزی ملی پوش سابق فوتبال ایران مرد اول تیمی است که با عنوان کلی ستارگان به زمین می رود.جزئیات […]

Read more