از کیارستمی چه خبر؟برادر عباس کیارستمی گفت: جلسات فیزیوتراپی این کارگردان آغاز شده و درصدد بازیابی انرژی از دست رفته‌اش است. از کیارستمی چه خبر؟ برادر عباس کیارستمی گفت: جلسات فیزیوتراپی این کارگردان آغاز شده و درصدد بازیابی انرژی از دست رفته‌اش است.از کیارستمی چه خبر؟ فروش بک لینک تکنولوژی جدید

Read more