هتلی خاص در رومانیبنای این هتل از خاک رس، کاه، چوب، شن و ماسه میباشد که به دست یک زوج در «ترانسیلوانی»- منطقه‌ای تاریخی در رومانی ساخته شده است. هتلی خاص در رومانی بنای این هتل از خاک رس، کاه، چوب، شن و ماسه میباشد که به دست یک زوج در «ترانسیلوانی»- منطقه‌ای تاریخی در […]

Read more

یک سال پیش، زمانی که هنور برجام به توافق نرسیده بود، درخواستی به دولت داده شد که زمینه‌ی واردات هزار خودروی گردشگری را به کشور آسان کند، پیشنهادی که با وجود لغو تحریم‌ها همچنان بدون تکلیف و معطل مانده است.‌ عکس پرشین موزیک

Read more