رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه سالهدر معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد کردن است که فقط در حیوانات پستانداری دیده می‌شود که ماهی‌خوار هستند. رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه ساله در معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد […]

Read more

این تصاویر زیبا گردآوری شده توسط هنرمند اهل ساسکس انگلستان Helen Ahpornsiri است که با استفاده از سرخس هایی که در باغ خود در ساسکس واقع درشرق انگلستان که فقط در آن ناحیه رشد میکنند، درست نموده است. بازار بورس اخبار کارگران

Read more

شاید تعجب کنید اگر بگوییم که یکی از خطرناکترین شغل های جهان عکاسی است اما باید بدانید عکاسی از حیات وحش علاوه بر لذت، وحشت آور نیز است. عکاسی از حیات وحش و حیوانات برای عکاسان حرفه ای خطرات بسزایی دارد اما علاقه آنها به این شغل موجب می شود بیشتر زمان خود را صرف […]

Read more