دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازیرئیس پلیس فتای استان گفت: عامل هتک حرمت افراد در فضای مجازی با پیگیری شکایت واصله از سوی شهروندان توسط مأموران پلیس در دام قانون گرفتار شد. دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازی رئیس پلیس فتای استان گفت: عامل هتک حرمت افراد در فضای مجازی با […]

Read more