ترک‌همدانی: آمران حمله به مطهری، سمت‌ نظامی داشتند/ بخش دوم پرونده در دادسرای نظامی تشکیل شدوکیل علی مطهری گفت: چون آمران حمله در شیراز دارای سمت‌های نظامی بودند، بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل شده است. ترک‌همدانی: آمران حمله به مطهری، سمت‌ نظامی داشتند/ بخش دوم پرونده در دادسرای نظامی تشکیل […]

Read more

خواستگار ناکام با اسید به دختر موردعلاقه اش حمله کردساعت 23 شامگاه ١٠فروردین ماه سال جاری مأموران پلیس پایتخت در جریان اسید پاشی پسر جوانی روی دختر مورد علاقه اش قرار گرفتند. خواستگار ناکام با اسید به دختر موردعلاقه اش حمله کرد ساعت 23 شامگاه ١٠فروردین ماه سال جاری مأموران پلیس پایتخت در جریان اسید […]

Read more

آموزش 600 نفر برای حمله به اروپا / البغدادی تروریست ها را در انتخاب زمان و مکان حمله آزاد گذاشته تا تلفات حداکثری شود آموزش 600 نفر برای حمله به اروپا / البغدادی تروریست ها را در انتخاب زمان و مکان حمله آزاد گذاشته تا تلفات حداکثری شود آموزش 600 نفر برای حمله به اروپا […]

Read more

وزارت کشور مصر از کشته شدن 13 پلیس از جمله دو افسر در حمله‌ به یک ایست بازرسی در شهر العریش خبر داد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. شهر خبر مجله اتومبیل

Read more