بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژلمحققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که قادر به بهبود و ترمیم نقاط ضعیف شده بر اثر حملات قلبی و همینطور کاهش آسیب های ثانویه در حملات قلبی است. بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل محققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که […]

Read more

نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی به دولت، بردباری می کنیممحمد نهاوندیان در واکنش به موج جدید هجمه‌ها از برخی تریبون‌های رسمی به رئیس‌جمهور و دستاوردهای برجام اظهار کرد:‌ باید بین حملات، انتقادات و اظهارنظرها تفاوت قائل شویم. واقعا حق مردم است که هر چه بیشتر بدانند و داور نهایی هم مردم هستند. نهاوندیان:در برابر حملات افرادعصبانی […]

Read more