سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در كيش استمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رشد عرصه های گردشگری و صنعتی را از جمله اهداف بلند مدت در جزیره کیش خواند و گفت: در کیش صنعت و حوزه گردشگری را ویژه حمایت می کنیم سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در […]

Read more