رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید مرتضوی غيرقطعی استاسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است. رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید […]

Read more