دلیل خط خوردن علیرضا حقیقی از تیم ملی مشخص شدسرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل حاشیه هایی که دروازه بان لژیونر در پرتغال ایجاد کرده بود، وی را از فهرست نهایی خود خط زد. دلیل خط خوردن علیرضا حقیقی از تیم ملی مشخص شد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل حاشیه هایی که […]

Read more