حرم امام راحل نقطه قوت برنامه‌های گردشگری تهرانمعاون اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت گسترده شهر تهران برای اجرای برنامه های تهران گردی، حرم امام خمینی (ره) را نقطه قوت برنامه‌های تهرانگردی نوروز سال ۱۳۹۵ خواند و افزود: امسال نمایشگاه عطر یاس حرم باسطح کیفی بسیار بالایی در حال اجرا است. حرم امام راحل […]

Read more