انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشتمحمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک می گویم به بچه های خودمان که معرفت خود را نشان دادند. انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت محمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک […]

Read more