حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت اصلاحاتیک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آغاز جلسات این کمیته در شورای مشورتی و در حضور آقای خاتمی کلید زده شد و گزارش جلسات این کمیته هم از طریق نجفی مرتب به آقای خاتمی منتقل می‌شود. حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت […]

Read more