مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بودمدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حاشیه‌های اجرای گروه موسیقی اسپانیایی در ایران توضیحاتی را ارائه داد. مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بود مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حاشیه‌های اجرای گروه موسیقی اسپانیایی در ایران توضیحاتی را […]

Read more