مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزیفرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت یک شهروند این شهرستان بر اثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی را تائید کرد. مرگ یک شهروند جهرمی در استخر آب کشاورزی فرمانده انتظامی شهرستان جهرم، فوت یک شهروند این شهرستان بر اثر غرق شدن در استخر آب کشاورزی را تائید کرد.مرگ […]

Read more