بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالیآخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد. بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی آخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد.بالاخره استقلال می […]

Read more

تمجید مجید جلالی از بازی تیم کروش/ این کیفیت بازی را در 10 سال گذشته از تیم ملی ندیده بودممجید جلالی از بازی تیم کروش در بازی با عمان تمجید کرد. تمجید مجید جلالی از بازی تیم کروش/ این کیفیت بازی را در 10 سال گذشته از تیم ملی ندیده بودم مجید جلالی از بازی […]

Read more