دادستان تهران: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پیدا شد دادستان تهران در مورد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت: یکی از جعبه‌های سیاه ساعتی پیش و دیگری چند دقیقه گذشته پیدا شد و باید مورد بررسی قرار بگیرد تا علت حادثه مشخص شود. به گزارش از فارس، علی القاصی در محل سقوط هواپیمای مسافربری ۷۳۷ اوکراینی با اشاره […]

Read more