ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلالاستقلال در این چند بازی گذشته که از لیگ گذشته نقاط ضعف بسیار زیادی داشته که باعث شده این تیم از چهار بازی لیگ تنها 2 امتیاز گرفته و همراه فولاد خوزستان در قعر جدول قرار بگیرد. ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلال استقلال در این چند بازی گذشته که از لیگ […]

Read more