ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالاتبرانکو برای نیم فصل یک بازیکن جدید در فاز تهاجمی نیاز دارد و دو گزینه نیز در نظر گرفته است. ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالات برانکو برای نیم فصل یک بازیکن جدید در فاز تهاجمی نیاز دارد و دو گزینه نیز […]

Read more

سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شونددانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و یا حتی پرواز کردن وادار کرد. سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند دانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و […]

Read more