به تازگی متخصصان علوم تغذیه دریافته اند که می توان به کمک آن به جای سدیم در خوراک انسانی از ماده ای دیگر استفاده کرد که سلامت تر بوده و در عین حال بر طعم غذا اثری نداشته باشد و نتیجه این کار به استفاده از سس ماهی به جای سدیم منتهی شده است. به […]

Read more