مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شدقرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد. مرحله بعدی قرعه کشی جام حذفی برگزار شد/استقلال میزبان شد قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی برگزار شد و در نهایت استقلال میزبان صبای قم شد.مرحله بعدی قرعه […]

Read more

قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در جام قاره آسیاتیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان جام قاره آسیا شد. قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در جام قاره آسیا تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان جام قاره آسیا شد.قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در جام قاره آسیا میهن دانلود

Read more