وقتی نوزاد به ۹ ماهگی می‌رسد، خوردن غذاهای جامد بیشترین تأثیر را بر میکروبیوتای روده می‌گذارد که بیشتر از سوی مادر به نوزاد منتقل می‌شود.به گزارش شفاآنلاین،میکروبیوتا یا میکروبیوم روده به تجمع بیشماری از سلول‌های میکروبی اشاره دارد که در سیستم گوارش فرد زندگی می‌کنند. توجه به میکروبیوم روده در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته […]

Read more