آخرین وضعیت آب و هوا و ترافیک جاده‌ای؛ پنج‌شنبه دوازدهم فروردینبر اساس پیش بینی های هواشناسی، فردا بر شدت بارندگی ها افزوده هم می‌شود و شنبه پایان اثرگذاری این سامانه بارش زا در کشورمان است. از این رو آن دسته از مسافرانی که بازگشت خود را به شنبه به بعد موکول کنند، می‌توانند مناظر زیبای […]

Read more