شاید تعجب کنید اگر بگوییم که یکی از خطرناکترین شغل های جهان عکاسی است اما باید بدانید عکاسی از حیات وحش علاوه بر لذت، وحشت آور نیز است. عکاسی از حیات وحش و حیوانات برای عکاسان حرفه ای خطرات بسزایی دارد اما علاقه آنها به این شغل موجب می شود بیشتر زمان خود را صرف […]

Read more