پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیکتکواندوکار وزن 80 کیلوگرم کشورمان اولین دیدار خود را در المپیک برگزار کرد. پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم کشورمان اولین دیدار خود را در المپیک برگزار کرد.پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک استخدام آموزش و پرورش

Read more

حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندوکیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند. حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو کیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند.حضور دو بانوی […]

Read more