کافی شاپ مارها در توکیو+تصاویردر توکیو کافی شاپی پر از مار وجود دارد. شما می توانید در این کافه که در مرکز خرید هاراجوکو واقع شده است، در کنار مارها قهوه خود را میل کنید. کافی شاپ مارها در توکیو+تصاویر در توکیو کافی شاپی پر از مار وجود دارد. شما می توانید در این کافه […]

Read more