توضیحات مدیرعامل جدید پدیده شاندیز: ۲۵۰میلیارد وام از موسسه میزان گرفتیم با سودش شده ۱۲۵۰میلیارد!شوشتری مدیر عامل جدید پدیده شاندیز در غرفه خبرآنلاین در نمایشگاه مطبوعات حاضر شد و درباره آینده این شرکت و سهامدارانش توضیح داد. توضیحات مدیرعامل جدید پدیده شاندیز: ۲۵۰میلیارد وام از موسسه میزان گرفتیم با سودش شده ۱۲۵۰میلیارد! شوشتری مدیر عامل […]

Read more

توضیحات مجری تلویزیون به عابدزادهعلی کریمی از کریم باقری خواست به بازی تیم ستارگان بیاید. توضیحات مجری تلویزیون به عابدزاده علی کریمی از کریم باقری خواست به بازی تیم ستارگان بیاید.توضیحات مجری تلویزیون به عابدزاده دانلود فیلم خارجی

Read more