یک روزنامه آمریکایی در گزارشی، انتخابات ایران را یک همه پرسی در مورد توافق هسته ای با قدرت های جهانی خوانده و گفته است که نتایج این انتخابات به معنای طرفداری مردم ایران از غرب نیست. bluray movie download ماشین های جدید

Read more