به اخطارهای پاهایتان در مورد سلامتی توجه کنیدتا زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز به درستی کار می کند، ممکن است توجه زیادی به پاهای خود نداشته باشیم. پاها اغلب با جوراب و کفش پوشیده می‌شوند و چیزی که از دید خارج باشد، از ذهن خارج می‌شود. به اخطارهای پاهایتان در مورد سلامتی توجه […]

Read more

آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کندسخنگوی وزارت امور خارجه گفت:‌گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است به جای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند. آمریکا به جای اندرز […]

Read more

بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شودعضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بابيان اينكه باتوجه به نقش دانشگاه در توسعه كشور بايد به اين مراكز بيشتر توجه كرد، گفت: بار عظيمي از اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال مدنظر رهبر انقلاب بر توسعه دانشگاه ها است. بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود عضو […]

Read more

اگر ناخن‌های زیبا می‌خواهید به این نکات توجه کنیدشکنندگی و نازکی ناخن‌ها در پی کمبود‌های تغذیه‌ای از جمله کمبود ویتامین‌ها و عناصر ضروری به وجود می‌آید. اگر ناخن‌های زیبا می‌خواهید به این نکات توجه کنید شکنندگی و نازکی ناخن‌ها در پی کمبود‌های تغذیه‌ای از جمله کمبود ویتامین‌ها و عناصر ضروری به وجود می‌آید.اگر ناخن‌های زیبا […]

Read more