انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه استتهیه کننده فیلم «کفش‌هایم کو؟» شرایط اکران این فیلم را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: این نوع اکران را نمی‌توانم اکران عمومی بنامم چون شرایط آن کمی بهتر از «هنر و تجربه» است! انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه است تهیه کننده فیلم «کفش‌هایم کو؟» شرایط اکران […]

Read more