تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و آلمانمعاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: برنامه لغو روادید با روسیه درحال مذاکره است. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم با چند کشور اروپایی مثل ایتالیا، فرانسه و آلمان هم این برنامه را اجرا کنیم،‌ هرچند بسیار سخت است. تلاش ایران برای لغو ویزا با ایتالیا، فرانسه و […]

Read more

تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملیبا نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم. تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی با نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم.تلاش برای آشتی دادن هواداران […]

Read more

تلاش برای به دنیا آمدن انسانهای ضد ایدزمحققان چینی تلاش می کنند تا انسانها را از همان دوران جنینی نسبت به ویروس HIV مصون کنند. تلاش برای به دنیا آمدن انسانهای ضد ایدز محققان چینی تلاش می کنند تا انسانها را از همان دوران جنینی نسبت به ویروس HIV مصون کنند.تلاش برای به دنیا آمدن […]

Read more