کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوختاخیرا گزارش های منتشر شده که محققان فعال در زمینه کیفیت و سلامتی هوا در کالیفرنیا آمریکا، متوجه استفاده یک نرم افزار مخصوص در جعبه دنده های خودکار شرکت آئودی شده اند که به صورت غیر واقعی میزان مصرف سوخت را کمتر از حد واقعی آن نشان می […]

Read more

بر مبنای اسناد افشا شده توسط مجله Food Chemical Toxicology، کمپانی بیوتکنولوژی دوپونت امریکا، در آزمایشات بررسی سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، موشهای آزمایشگاهی شاهد و تیمار را تواماً با کلزای تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) تغذیه نموده است. به گزارش سلامت نیوز در این آزمایش که در سال ۲۰۱۴ از سوی محققین شرکت امریکایی دوپونت […]

Read more