کشف جواهرآلات تقلبی در کرجمدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف سنگ و جواهرآلات تقلبی که توسط یک تبعه هندی در شهرستان کرج به مردم عرضه می شد، خبر داد. کشف جواهرآلات تقلبی در کرج مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف سنگ و جواهرآلات تقلبی که توسط یک تبعه هندی در شهرستان کرج به […]

Read more

پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟مدیرعامل پرسپولیس نسبت به واکنش درباره اسپانسر پیراهن این تیم انتقاد کرد و اعلام کرد چرا پیش از این و با توجه به اینکه چند تیم با این برند حاضر می شدند کسی به آن انتقاد نداشت. پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟ مدیرعامل پرسپولیس نسبت به واکنش درباره اسپانسر پیراهن این تیم انتقاد […]

Read more