لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح تقدیم مجلس شدرئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه اصلاح قانون به کارگیری […]

Read more

سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کردرییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت. سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد رییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت.سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد استخدام فانتزی

Read more