یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلمدختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه آن نوشت. یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم دختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه […]

Read more

تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلریعلی علیپور فقط یک گلزن توانا نیست که می‌تواند گلر موفقی هم باشد. تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری علی علیپور فقط یک گلزن توانا نیست که می‌تواند گلر موفقی هم باشد.تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری مجله اتومبیل

Read more

تصویری از غرق شدن خودروی ناجاغرق شدن خودروی نیروی انتظامی در رودخانه روستای جانواره مریوان / ایسنا تصویری از غرق شدن خودروی ناجا غرق شدن خودروی نیروی انتظامی در رودخانه روستای جانواره مریوان / ایسناتصویری از غرق شدن خودروی ناجا فروش بک لینک

Read more