تشخیص به موقع سرطان پوست از طریق نوعی ژنمحقق دانشگاه امیرکبیر از ساخت نوعی ژن برای تشخیص به موقع سرطان خبر داد. تشخیص به موقع سرطان پوست از طریق نوعی ژن محقق دانشگاه امیرکبیر از ساخت نوعی ژن برای تشخیص به موقع سرطان خبر داد.تشخیص به موقع سرطان پوست از طریق نوعی ژن آلرژی و […]

Read more

افتتاح ساختمان آموزش واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامآيت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی درمراسمی ساختمان آموزش واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش را افتتاح کرد. افتتاح ساختمان آموزش واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آيت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی درمراسمی ساختمان آموزش واحد […]

Read more

محققان روش جدیدی برای تشخیص باکتری در زخم ها ابداع کرده اند که می تواند به کاهش هزینه مراقبت های بهداشتی، به حداقل رساندن مقاومت بدن در برابر دارو و درمان بهتر بیمار منجر شود.به گزارش شفا آنلاین، محققان دانشگاه جرج واشنگتن در جریان یک تحقیق، موفق به ابداع روش جدیدی برای تشخیص عفونت در […]

Read more