6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند– کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش ماه مهلت دارند که خود را معرفی کنند. 6 ماه پس از ترک تحصیل مشمولان فرصت اعزام دارند – کسانی که ترک تحصیل کرده‌‌اند پس از رسیدن به 18 سالگی تمام، شش […]

Read more

ازدواج زن و مرد جوان برای ترک اعتیاد !آشنایی زن ایرانی و مرد عراقی در انجمن معتادان ترک کرده، پایانی خوش برای آنها داشت. این زن و مرد با هم ازدواج کردند تا در کنار هم برای همیشه اعتیاد را ترک کنند. ازدواج زن و مرد جوان برای ترک اعتیاد ! آشنایی زن ایرانی و […]

Read more

پذیرایی شهبازاده از مالکان باشگاه ترک +عکسدو مالک باشگاه آلانیا اسپور ترکیه شب گذشته در اردوی تدارکاتی تیم حاضر شدند. پذیرایی شهبازاده از مالکان باشگاه ترک +عکس دو مالک باشگاه آلانیا اسپور ترکیه شب گذشته در اردوی تدارکاتی تیم حاضر شدند.پذیرایی شهبازاده از مالکان باشگاه ترک +عکس ganool review

Read more

موفقیت بیش‌تر با ترک یکباره سیگارسیگاری‌هایی که یکباره سیگار را ترک می‌کنند، بیش‌تر موفق می‌شوند تا کسانی که تدریجی این عادت را کنار می‌گذارند. موفقیت بیش‌تر با ترک یکباره سیگار سیگاری‌هایی که یکباره سیگار را ترک می‌کنند، بیش‌تر موفق می‌شوند تا کسانی که تدریجی این عادت را کنار می‌گذارند.موفقیت بیش‌تر با ترک یکباره سیگار بک […]

Read more

اعتیاد با تمام قفل و بندهای فولادین خود راه های رهایی زیادی دارد اما برای برخی افراد این امر همچون یک سراب است که تا به آن نزدیک می شوند از بین می رود. خبرگذاری اصفحان روزنامه قانون

Read more